ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

25o χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Ευζώνων

2310 - 715099

sidirometalm@gmail.com

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

23o χλμ. Θεσ/νίκης - Μουδιανών

23920 - 63631

info@artmetalinox.gr